Prerja në vijën e gjatësisë

p0

1. Në 2019, Argjentinë.
Prerë në gjatësi, 1500x6 mm.